SCHOOL IN BEELD

Onze landelijke school midden de velden, akkers en weiden...

Op stap tussen de velden in de buurt van onze school.
Hé wandel je mee?
Blij jullie allemaal terug te zien!

Enkele sfeerbeelden van de eerste schooldag 1 september 2023.

Elke voormiddag eten we fruit.

De kinderen van K1 tot L6 brengen fruit naar keuze mee naar de klas. Het fruit wordt meegebracht in een doosje, zo dragen we samen zorg voor het milieu.

Spelen in de Julesklas!

Rollenspel, spelletjes, bouwen... wat kunnen wij dat al goed!

Spelen in de kikker-en eendjesklas!

Wat is het fijn in onze klas! Hier zien we echte koks aan het werk!

Spelen in de bijtjesklas!

Meten, tellen, zoemen, letters herkennen... wij doen het hier allemaal.

een kijkje in L1

L1A verkent de letterdoos en vormt het woordje ik. Letters, cijfers, lezen, rekenen, we LEREN het allemaal!

een kijkje in l2

In L2 is iedereen tevree! Knutselen, dansen, rekenen, lezen... en zoveel meer.

een kijkje in l3

L 3 trekt graag naar buiten: leren en spelen in de frisse buitenlucht is de max!

een kijkje in L4

In L4 leren we typen. We zijn ook de klas die zich inzet voor de natuur en medemens!

een kijkje in l5

In L5 mogen de leerlingen af en toe creatief aan de slag. Juf Amber stimuleert haar leerlingen om te  beschouwen en daarna te creëren.

een kijkje in l6

Onze leerlingen L6 zijn bezige bijen...  

Af en toe worden ze dan ook ingezet bij peer tutoringopdrachten, gaa nze voorlezen of spelen ze spelletjes met een groepje jongere leerlingen.

Spelen in ons speelbos

Tijdens de pauzes kunnen onze leerlingen hun hartje ophalen in het speelbos. Klimmen, klauteren, springen, wiegen, slingeren, glijden... ravotten!

Spelen op de speelplaats

Wij hebben twee speelplaatsen een grote en een kleine speelplaats.

Op de kleine speelplaats spelen de kleuters, op de grote speelplaats de leerlingen. Op beide speelplaatsen bieden we passende materialen aan waarmee naar hartenlust kan gespeeld worden

Spelen in de zandbak

In onze zandbak kunnen de kleuters en leerlingen naar harte lust spelen met zand. Zandkastelen bouwen, taartjes bakken, putten graven behoren tot de favoriete bezigheden tijdens de pauzes of in de naschoolse opvang.

Het oudercomité zorgde voor stevige opbergboxen om alle zandspulletjes in op te bergen. 

tuinieren in de moestuin

Samen met opa Herman kweken wij groenten in de plantbakken op school. Tomaten, radijsjes, boontjes, spinazie, ajuin, rode biet, salade... zaaien, planten, bemesten, verzorgen, oogsten... Met de oogst worden in de klas iets lekkers bereid.

middagmaal op school

De kinderen kunnen kiezen voor een warme maaltijd of brengen hun boterhammetjes mee naar school. Wij eten in twee shiften: shift 1: om 11:40 de kleuters en L5-6; om 12:15 shift 2: de leerlingen L1-2-3-4. 

Esthio is onze traiteur. Het menu kan je volgen via deze volgende link.

middagwandeling

Elke middag tussen 12:45 en 13:15 is er kans om een middagwandeling te maken met juf Valerie en/of mevrouw Els. We wandelen in de directe omgeving van de school langs landelijke wegen en wandelpaadjes. Elke dag zijn we verwonderd over de mooie natuur en genieten we met alle zintuigen van de bloemen, de planten, de dieren, de lucht...

jaarthema vaar je mee?

Dit schooljaar zetten we in op het versterken van de executieve functies bij kinderen. 

We werken met de metafoor van de boot. Elke maand wordt één of meerdere executieve functies in de kijker geplaatst. Later zal je hier meer over te weten komen.

oktober 

gooi je anker uit en ga met je schroef vooruit!

De leerlingen oefenen het starten en het stoppen tijdens allerhande tussendoortjes, in de bewegingslessen, tijdens het spelen in de hoekjes... Bij opdrachten in de klas oefenen de leerlingen ook de 'stop-denk-doe-methode.

De schroef is de metafoor voor het starten, het anker voor het stoppen. 

november 

Met onze landkaart in de hand, wordt onthouden plezant!

Tijdens de maand november staat het werkgeheugen centraal De landkaart stelt ons werkgeheugen voor We hebben de landkaart nodig om te bedenken wat we al over iets weten, om informatie te onthouden en om vlot te memoriseren en te automatiseren. Deze maand staan er tussendoortjes met als doel ons werkgeheugen trainen.

december 

het kompas toont aan, welke weg je moet gaan!

Tijdens de maand december staat het werken met een stappenplan op de planning.  We oefenen de vaardigheden om een plan te maken en het plan correct uit te voeren. Deze maand laten we de leerlingen stappenplannen bedenken, uitvoeren, bijsturen en corrigeren.

lezen in de kijker

Onze school blijft inzetten op lezen en begrijpend lezen en zorgt hiervoor een ruim aanbod aan boeken voor de leerlingen.

De schoolbib is weer enkele boeken rijker: We schaften enkele boeken van 'De waanzinnige boomhut met ... verdiepen" aan. Ook enkele weetboeken over bomen en de provincies in België werden aangeschaft. 

Ook enkele ouders bezorgden ons leesboeken, prentenboeken en weetboeken om de schoolbib verder aan te vullen. Bedankt hiervoor!

lezen in de tuin

Bij mooi weer kunnen leerlingen lezen in de tuin, in het bos, aan de zandbak, in de boom... De leerlingen hebben hun favoriete leesplekjes zeker al gevonden!


lezen in de klas

In de klassen hebben de leerlingen groot aanbod van boeken. We investeerden vorig schooljaar in verschillende soorten boeken: strips, informatieve boeken, sprookjes, prentenboeken...

Dit jaar kochten we enkele meertalige boeken aan. 

lezen over de middag

Op donderdagmiddag krijgen de leerlingen vanaf L2 de kans om te lezen in de klimopklas. Deze klas is gezellig ingericht en zeker gegeerd bij kinderen die graag lezen en/of op zoek zijn naar rust over de middag.

LEZEN BIJ REGENWEER

Bij regenweer promoten wij het lezen van een boek bij onze leerlingen.

De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze bij regenweer een boek lezen in de gangen van onze school. We hopen zo het leesplezier bij kinderen te verhogen. De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende soorten boeken: strips, leesboeken, prentenboeken, informatieve boeken en tijdschriften.

leesbingo

Onze vriendjes uit het eerste leerjaar oefenen het lezen, herkennen van woorden door middel van het spel leesbingo. 

Een fijne manier om het lezen te bevorderen.

klanken herkennen met hop pom pom

In de derde klas van juf Hanne (interim juf Michelle) leren de kinderen allerlei klanken kennen. Hop Pom Pon koppelt letters aan klanken... Wij kennen al heel wat letters en klanken... hier zie je hoe wij 'ui' oefenen.

VOORLEESWEEK

Tijdens de voorleesweek van 18 t.e.m. 26 november 2023 zet ook onze school elke dag in op het voorlezen voor de leerlingen. 

Op maandag leest de eigen juf voor, op dinsdag en donderdag leest een andere juf voor, op woensdag lezen de grootouders voor en op vrijdag lezen de leerlingen bovenbouw voor aan de kleuters en leerlingen onderbouw.

Voorlezen is fijn voor groot en klein!

grootouders lezen voor in de kleuterklas

Op woensdag 22 november 2023 kwamen heel wat grootouders voorlezen in de kleuterklas!

De kleuters hingen aan hun lippen.

Bedankt lieve grootouders!

(groot)ouders lezen voor in      L1-L2-L3

Op woensdag kwamen grootouders voorlezen in de onderbouw. Wat waren de kleinkinderen trots op hun (groot)ouder!

Bedankt lieve grootouders!

 leerlingen l4-l5-l6 lezen voor

Op vrijdag kwamen leerlingen L4-5-6 voorlezen in de klassen L1-2-3 en de kleuterklassen. De juffen vertelden me dat er echt wel talentvolle lezers  op onze school zijn! 

Wat zijn we trots op jullie!

WANDELGESPREKKEN

De leerlingen uit L6 houden af en toe wandelgesprekken. De gespreksonderwerpen variëren. Wij willen van onze leerlingen vaardige sprekers en luisteraars maken. 


FILOSOFEREN

Ook dit schooljaar zetten we verder in op filosoferen met onze kinderen. Een filosofisch gesprek ontstaan vanuit een filosofische vraag. Een vraag die alleen door denkwerk kunt beantwoorden. Elke uitspraak als antwoord op de vraag, worden kritisch bevraagd en onderzocht  in kleine of grotere groep. Meningen worden tijdens het filosoferen gebruikt als startpunt van het denken. 


dramatiseren l4

De leerlingen L4 leefde zich helemaal uit tijdens het dramatiseren. De rollen verdelen, rollen lezen, zich inleven in hun rol, attributen uitkiezen, uitbeelden en dramatiseren voor de andere leerlingen van de klas.

Wat ee ntalent in L4!

FRANSE INITIATIE

Vanaf de derde kleuter maken de kleuters kennis met de Franse taal. Aan de hand van liedjes, verhaaltjes en het schaap Flon Flon leren de kleuters wennen aan het Frans.

Ze verwerven Franse woordjes aan de hand van spelletjes, liedjes en verhalen. 

Wist je dat de kleuters van juf Hanne ook elke morgen een Frans liedje zingen tijdens het onthaal?

flon flon, le mouton

Flon Flon spreekt alleen Frans.  Juf Hanne vertaalt wat Flon Flon vertelt in het Frans. Op een speelse manier leren de kleuters Franse woordjes. Le mouton, le chien, le chat...


vervolg Franse initiatie L1-L4

Ook juf Joke krijgt Flon Flon af en toe op bezoek. Vanaf L2 komt Lucien erbij. De woordenschat Franse woorden wordt uitgebreid. De leerlingen oefenen het Frans spreken. Vooral de spreekdurf wordt aangemoedigd!

STRAPDAG

Op strapdagen worden het stappen en trappen (fietsen) extra aangemoedigd.  Dit schooljaar willen we vooral daarop inzetten en laten we skeelers, rolschaatsen andere grote en minder grote voertuigen op stal.

De dagen waarop we strappen op school 2023-2024:

We moedigen alle leerlingen aan om steeds de fluojas te dragen in het verkeer. Elke kleuter en leerling krijgt/kreeg een fluojas van de gemeente. De kleuters dragen een kleuterhesje, de leerlingen een fluojas.

fietsen

Wij zetten in op fietsen. We willen dat onze leerlingen zich op een veilige manier met de fiets kunnen verplaatsen in het verkeer. Lekker gezond en goed voor het milieu!

In de eerste graad leren kinderen behendig fietsen op de speelplaats. 

Vanaf het L3 oefenen we actief de fietsvaardigheid en leren we fietsen in groep. Zodra de kinderen behendig genoeg zijn kunnen we met de fiets uitstappen doen in de directe omgeving. 

Vanaf het vierde leerjaar fietsen de kinderen naar het zwembad, Vondel... onder begeleiding. Een goede fiets, fietshelm en fietshesje zijn een must om je veilig in het verkeer te begeven.

fluojassen

De gemeente Meulebeke sponsort jaarlijks fluojassen. Onze school kiest ervoor om elke kleuter K1A en leerling L1A een nieuwe fluojas te bezorgen.

We moedigen het dragen van een fluojas aan en vragen dan ook om de fluojas steeds bij te hebben. De kinderen dragen steeds een fluojas bij elke uitstap, verplaatsing te voet of per fiets. De leerlingen die deelnemen aan de middagwandeling dragen een fluojas.

Bedankt voor de mooie fluojassen gemeente Meulebeke: bij het dragen van deze fluojassen wordt onze gemeente weer een bee(r)tje veiliger!

Dit schooljaar kwam onze burgemeester Dirk Verwilst en schepen van onderwijs Anneke Dejonghe en schepen van verkeer en veiligheid Katrien Seys de hesjes overhandigen. 

We danken de gemeente ook voor de Octopusbeugels aan de schoolpoort en het aanmaningsbord om de snelheid in de directe omgeving van de school te bewaken. Samen voor een veilige schoolomgeving!

verkeerslessen op school

Onze leerlingen oefenen het oversteken op het zebrapad in de buurt van onze school. 

De kleuters spelen een memory met de verkeersborden.

De kleuters spelen met de Beebot en laten de Beebot naar de juiste plaats bewegen. De Leerlingen doen aan computationeel denken wanneer ze de juiste weg programmeren op de Beebot.

de chiro op bezoek

Enkele leidsters van de Chiro Meulebeke kwamen de leerlingen warm maken voor de startdag van de Chiro!

De leuke spelletjes konden hen zeker bekoren!

dag van de sportclub

Onze school telt heel wat sportieve leerlingen. Op de dag van de sportclub 27 september 2023 mocht iedereen in de kledij van zijn favoriete sportclub naar school komen.

Bekijk zeker de foto's... De leerlingen poseerden maar al te graag in hun sportoutfit. Heel wat verschillende sporten en verschillende sportclubs kwamen aan bod! Trots op jullie!

HIP HIP HOERA VOOR DE JARIGE!

In elke klas vieren we de verjaardagen. De juffen en klasgenoten bezorgen de jarige een onvergetelijke dag. Hiep hiep hoera!!!

samen vieren

Tijdens het schooljaar vieren we samen eucharistie en  hebben we verschillende bezinningsmomenten:

grootouderviering - bezinning

Op dinsdag 24 oktober stond een bezinning met en voor de grootouders op het programma. 

Samen dankbaar voor al wat onze grootouders voor ons doen.

Er werd gezongen, gebeden, verteld en geluisterd.

Dank u wel lieve grootouders om samen met ons mee te vieren.

HAVENmoment

Elke maand organiseren we met de hele school een havenmoment waarop we met de hele school samenkomen in de zaal of op de speelplaats  Dit jaar nemen kapitein Haak en matroos Koos ons mee in het jaarthema "Vaar je mee?"

Het maandpunt wordt voorgesteld door de zeelieden in de vorm van een sketch. 

De kleuters, leerlingen onderbouw en leerlingen bovenbouw krijgen elke maand een passende breinbreker voorgeschoteld die ze samen oplossen tegen het volgende havenmoment. Koos en Haak zijn dan ook heel benieuwd naar het goede antwoord!

We dansen en zingen op het lied van Bart Kaël 'Zeil je voor het eerst'

HAVENMOMENT SEPTEMBER 2023

Kapitein Haak kijkt of matroos Koos alle antwoorden weet op de vragen over varen, de boot... Hmmm... matroos Koos zal nog wat moeten oefenen!

De eerste breinbrekers zijn een feit.

Dansen op Zeil je voor het eerst vraagt nog wat oefening. Juf An-Sofie bezorgde het filmpje aan alle juffen om extra in te oefenen als tussendoortje

HAVENMOMENT oktoBER 2023

Matroos Koos oefent het varen... Wat leerde matroos Koos van kapitein Haak:

De schroef en het anker zijn de metaforen voor de start- en stopfunctie. De schroef zet je in beweging en hou je in beweging. Het anker staat symbool voor rem. De rem zorgt ervoor dat je kan nadenken voordat je actie onderneemt en helpt je ook om niet te reageren op afleidende prikkels.  Je leert je impulsen te beheersen!

HAVENMOMENT novemBER 2023

Tijdens het havenmoment hadden Kapitein haak en matroos Koos aandacht voor de landkaart. De landkaart staat symbool voor het werkgeheugen. Deze maand proberen we in te zetten op de executieve functie: ' het werkgeheugen'. Aan de hand van allerhande tussendoortjes proberen we de informatie die we al kennen terug op te roepen, informatie te onthouden, vlot te memoriseren en  te automatiseren.

Tijdens de maand november proberen we ook heel wat gezelschapsspellen uit de spellenbox  executieve functies uit het spellenlab uit. We ontleenden een spellenbox met kleuterspellen en eentje met gezelschapsspellen voor leerlingen lagere school.

HAVENMOMENT DECemBER 2023

Vandaag moest kapitein Haak matroos Koos toch wat intomen...  Zo maar op van alles vliegen zonder eerst goed na te denken, zorgt voor half en onvolledig werk... 

Nadenken welk materiaal je nodig hebt, het materiaal verzamelen en stap voor stap bedenken over hoe je het gaat aanpakken zijn een must om iets aan te vatten en tot een goed eind te brengen.

Tijdens de maand december verdiepen de leerlingen zich in het plannen van allerhande taken en het correct uitvoeren van zelf gemaakte en voorgestelde stappenplannen.

Uiteraard staat er ook een nieuw breinbreker klaar!

TYPEN

Vanaf L3 leren alle leerlingen typen op school. Onze scholengemeenschap kiest ervoor om alle leerlingen de kans te geven om op school te leren typen. Het ver der inoefenen gebeurt vooral thuis. 


leren van elkaar

Onze school zet in op coöperatieve werkvormen waaronder Peer tutoring. Zo leren de jongens en meisjes van het zesde de leerlingen van het eerste leerjaar hoe ze een chromebook aanzetten, hoe ze moeten inloggen op hun Google account, waar ze Google Classroom terugvinden... en nog veel meer.

STIP- IT ACTIE 

Onze school zegt: "Nee tegen pesten!" Hier trekken wij de lijn!

Onze kleuters en leerlingen zeggen VOLMONDIG NEE tegen PESTEN! 

Scan en geniet van het dansje en de lange lijn van stipjes die onze kinderhanden op de Paandersschool Meulebeke vormden op de tonen van het stip-it lied 2023 " Dromen"

werelddieren

dag

4 oktober = werelddierendag. In het eerste leerjaar kwamen leerlingen en juf verkleed als dier naar school.

De leerlingen ontdekten leuke weetjes over de dieren en bootsten dieren na. Een dag vol dolle pret!

5l zamelt in...

De leerlingen van L5 trokken deze week naar 'De Doorgang' te Tielt. Ze maakten via juf Amber kennis met deze organisatie en leerden hoe (kans)arme mensen voedingspakketten en andere basisbenodigdheden via 'De doorgang' kunnen bekomen.

Onze leerlingen waren enorm onder de indruk en waren meteen te vinden om een actie op poten te zetten. Hierbij doen we met zijn allen een warme oproep  om de volgende spullen in te zamelen:

De spullen mogen binnengebracht worden in L5.

DANK BIJ VOORBAAT!

leren in de natuur

De leerlingen K3 en L1 trokken naar het 't Veld bos. ze vonden er herfstbladeren, herfstvruchten, paddenstoelen, kriebelbeesten, modder, een poel met eendenkroos, lekkere braambessen en ...

De weergoden waren de leerlingen K3 en L1 niet gunstig gestemd. De regenbuien hielden dit jonge volkje echter niet tegen. Wat ruikt het bos lekker bij een plensbui. Gewapend met laarzen, baanden ze zich een weg door plassen en modder op zoek naar eikels, kastanjes, inktzwammen, mos...

De leerlingen van L2 gingen op zoek in ons eigen schoolbos naar pissebedden.

De durvers lieten de pissebed op hun hand lopen.

verbouwingen kerk - refter

Na het dak zijn nu de vloer en de muren van de kerk aan de beurt. De bouwvakkers maakten 2 grote gaten in de muur. Een gat wordt een extra dubbele deur, het andere gat wordt een raam dat uitkijkt op de parking. 

Met een grote drilboor worden de vloeren losgemaakt. Een bulldozer graaft de tegels en ondergrond af en brengt dit naar een grote container. 

De kinderen en juffen aanschouwen de bouwwerken dag na dag.


LOOPCRITERIUM SVS

Op woensdag 11 oktober zetten onze leerlingen zich in op het loopcriterium op ter Ter Borcht. Deze sportievelingen gaven het beste van zichzelf! Dikke proficiat allemaal!

En of bewegen gezond is!!!!

REANIMEREN - EHBO L6

Op dinsdag 17 oktober maakten de leerlingen van het zesde leerjaar kennis met eerste hulp bij ongevallen, reanimeren en het juist gebruiken van een AED-toestel.

Een verpleegster-lesgever leerde de leerlingen hoe ze een hartmassage moeten uitvoeren. De leerlingen konden op het digitale bord zien of ze het voldoende druk zetten bij het pompen, of hun snelheid ok was en probeerden ze ook nog eens tot 30 te tellen, vooraleer het beademen te starten...

Alle stappen werden zorgvuldig ingeoefend.

Bedankt aan de gemeente Meulebeke om dit voor alle leerlingen L6 mogelijk te maken.

dag van de jeugdbeweging

Vrijdag verschenen heel wat kinderen in de kledij van hun jeugdbeweging.

BEKEND - BEROEMD - OP WTV

Roas Tavernier uit L2 maakte samen met een vriendje reclame voor een zoektocht (opgemaakt door de provincie West-Vlaanderen) op het domein Ter Borcht. Hij mocht samen met de welbekende Focus WTV-presentator en een cameraploeg op avontuur. Wil je alles nog eens herbekijken? Via volgende link  vind je de uitzending.

Ben je nieuwsgierig? Wil je het ook eens proberen?

Onze Roas kan jou er alles over vertellen.

HALLOWEEN

Krijgen jullie al een beetje schrik?

Spoken, monsters, heksen, vampiers, zwarte katten, spinnen...

Wat een griezels op een onze school vandaag!

zwerfvuil ruimen

De leerlingen L1, L3 en L5 trokken vrijdag een weekje later dan gepland om zwerfvuil te ruimen in de directe omgeving van de school. 

Gelukkig bleven ze gespaard van grote regenbuien!

Bedankt jongens en meisjes!

ALLERHEILIGEN en Allerzielen

Heel wat klassen trokken in de week voor de herfstvakantie naar het kerkhof om even stil te staan bij Allerheiligen en Allerzielen.

Er was heel wat volk op het kerkhof: graven werden proper gemaakt, het onkruid werd gewied; Mooie bloemen fleuren in deze periode het kerkhof op. 

Samen bidden bij de graven van een overleden oma, opa of familielid.

afval recycleren

De leerlingen L1 trokken naar aanleiding van de lessen afval sorteren naar het recyclagebedrijf Callens recycling. Miel was heel trots om zijn vrienden en juffen rond te leiden op het familiebedrijf. 

De leerlingen luisterden heel geconcentreerd naar de uitleg van hoe je moet sorteren. ook op school proberen wij god mogelijk te sorteren.

Cultuur l1

De leerlingen uit L1 gingen op donderdag 16 november met de trein naar Brugge. In het concertgebouw trokken ze met juf Bauke en juf Joke op ontdekking. Het concept "De luistervink" zorgde ervoor dat de leerlingen geboeid waren van de allereerste minuut. De ogen en oren kregen de kost!

Grootoudersfeest

Op maandag 20 en dinsdag 21 november werden de grootouders warm onthaald op school. De kleuters namen hen mee in de wondere wereld van de kunst van Keith Haring, Piet Mondriaan en eigen kunst.

De kleine kunstenaars deden een dansje in de zaal terwijl de grootouders een kopje koffie dronken.

Daarna nodigden de kleine kunstenaars hun grootuders uit om samen met hen een bezoek te brengen aan hun eigengemaakte museum in de klassen. 

Daarnaast konden de grootouders samen met hun kleine kunstenaar meedoen aan de grote kunstwedstrijd. De oma van Maxim , de oma en opa van Max en de oma's van Rémi wonnen een mooi klaskunstwerkje.

BETALEN MUNTEN EN BRIEFJES L1

De leerlingen in L1 leerden de munten en briefjes om te betalen kennen. Ze oefenden het betalen met verschillende soorten combinaties van munten en briefjes.

Het bedrag lezen bij het voorwerp, nadenken hoeveel dit is, nadenken welke munten, briefjes er nodig zijn. Correct betalen en natellen.

L2 oefent de tafels 

De leerlingen L2 oefenen de tafels van 10, 2 en 5 op een speelse manier.

meten in L2

Meten met lichaamsdelen: stappen, voeten, handen, maar ook meten met de lat komt aan bod.

wegen in l4

De leerlingen L4 gingen per twee aan slag met allerhande weegtoestelen. Het wegen van materialen uit de klas zorgde voor uiterste concentratie. De leerlingen weegden met verschillende soorten weegschalen.  

tijd meten

De leerlingen uit L4 maakten zelf een pracht van een maandkalender.

Trots poseren ze met hun uniek exemplaar.

bewegingstussendoortje

Bewegen is gezond. Tussen de lessen door strekken we graag even de beentjes! 

extra muros anno wo i ieper en omstreken l6

De leerlingen L6 trokken samen met juf An-Sofie enkele ouders op vrijdag 24 november naar Ieper en omstreken. Ze starten aan het Flanders Fieldmuseum, bezochten verschillende soorten oorlogskerkhoven in Ieper, Passendaele, Langemark... om dan samen met een gids in de voetsporen van Jeanne, een oorlogskind te stappen doorheen Ieper, tot aan de kazematten bij de  Menenpoort. De leerlingen werden samen met hun begeleiders terug gekatapulteerd naar de trieste oorlogstijd 1914-1918. 

 's Avonds kwamen ook de andere ouders naar Ieper afgezakt om samen frietjes te eten .

Deze daguitstap werd afgesloten met een beklijvende Last Post. jong e noud werden heel stil...

executieve functies trainen

Tijdens de maand november werden spellen uit het spellenlab Brugge ontleend. We kozen naar aanleiding van één van onze prioriteiten om spelboxen te ontlenen waarbij de executieve functies op een leuke manier geoefend worden. De directeur ontleende een spellenbox speciaal voor de kleuters en eentje speciaal voor de leerlingen lagere school.

Alle klassen probeerden doorheen de maand november heel wat spellen uit.

Heel wat spelletjes staan op het verlanglijstje voor Sinterklaas! Benieuwd of de Sint ons goedgezind is!

netbal 5-6l

Juf Jacintha en ikzelf willen alle leerlingen van L5 en L6 warm maken om woensdag 13 december 2023 deel te nemen aan het netbal-event op Ter Borcht van 13:30 tot 15:00!

BRIEF VOOR DE SINT

De jongens en meisjes uit L1 oefenen het schrijven. Ze schrijven een brief aan Sinterklaas.

Netjes en correct overpennen van het bord is een hele opgave.

sinterklaasbingo

Bij de Sinterklaasbingo neemt een leerling een kaartje en leest het woord onder de tekening. Wie het voorwerp op de bingokaart heeft, zet  een kruisje door de juiste tekening.

klasdoorbrekend l1&l2

De leerlingen van de eerste graad gingen samen aan de slag tijdens een namiddagje klasdoorbrekend werken. Ze losten allerlei Sinterklaasprobleempjes op, ze speelden gezelschapspellen, maakten met een stappenplan een mijter...

sinterklaasproject op school

Al enkele dagen verdwijnen steeds voorwerpen uit verschillende klassen. De kleuters en leerlingen maken zich eigenlijk wel zorgen.

Tijdens het samen zingen van Sinterklaasliedjes, merkt mevrouw Els op dat ook haar micro verdwenen is. Hoe kan dat nu? De kinderen sommen op wat er zo al verdwenen is uit de klassen. 

Is er een dief op school?

Hvitserk weet hoe we de dief kunnen klissen. Hij stelt voor om in elke klas een camera te plaatsen. De leerlingen gaan met de juffen aan de slag.

Op donderdag worden alle camerabeelden verzameld en wordt de dader ontwaskerd. Zwarte piet!? Dat kan toch niet... Wie lichten we in Sinterklaas? de politie? De wijkagent weet raad en helpt ons.

Op vrijdag krijgen we zowel een leuke als minder leuke boodschap. Sinterklaas laat weten dat hij dinsdag 5 december 2023 langs komt op school. Wat zijn we blij en kijken we uit naar dit bezoek. De minder leuke boodschap krijgen we via een filmpje van de wijkagent te zien: Zwarte piet wordt tijdens het stelen betrapt en opgepakt door onze wijkagent. Iedereen is een beetje van zijn melk. Hoe moet dit nu verder...

Ondertussen oefenen we verder onze sinterklaasliedjes en dansje in zodat we de Sint dinsdag passend kunnen verwelkomen!

schoentjes gevuld

Maandagavond zetten alle leerlingen van K1 tot L6 hun schoentje klaar voor de Sint.

Op dinsdagmorgen werden de klassen over hoop was de schoen gevuld met lekkers!

Dank u wel Sinterklaas!

sinterklaas op bezoek

De Sint en pieten op bezoek.

Wat was dat leuk!

Zwarte piet bood uitgebreid zijn excuses aan... Hij had de Sint zo graag met veel cadeaus verrast op zijn verjaardag!

Eind goed al goed!

ADVENT

De eerste kaars brandt. Elke klas krijgt een beetje licht en warmte van de eerste kaars mee naar de klas.

op weg 

De tweede kaars van de adventskrans.